Cosul De Cumparaturi

Politica de confidentialitate GDPR

Protejarea informatiilor dvs personale este de maxima importanta pentru ADEMARY CONSULTING S.R.L, proprietarul magazinului www.beautysmart.ro.

ADEMARY CONSULTING S.R.L., este o societate cu sediul în Sat Sîntandrei, Comuna Sîntandrei, Nr. 548, Județ Bihor, având număr înregistrare în Registrul Comerțului  J05/2678/2006, CUI 19671481. Societatea ADEMARY CONSULTING S.R.L. nu desfășoară niciun fel de activitate la sediul social.

 1. Despre acest document

Politica generală privind protecția Datelor Personale stabilește în concret modul în care ADEMARY CONSULTING S.R.L. urmează să gestioneze datele cu caracter personal ale clienților, furnizorilor, angajaților, colaboratorilor și altor terțe părți care interacționează în orice fel cu website-ul www.beautysmart.ro.

Politica se aplică tuturor datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm, indiferent de mediul pe care sunt stocate aceste date sau dacă acestea se referă la angajați, clienți, furnizori, colaboratori din trecut sau prezent, asociați/acționari, cumpărători și/sau utilizatori ai site-ului Organizației sau orice altă persoană vizată.  

Politica se aplică în aceeași măsură tuturor sistemelor, persoanelor și proceselor care constituie sistemele informatice ale societății.

 

 1. Informatiile personale pe care le colectam

Colectam urmatoarele informatii personale:

 •  Numele dvs, adresa de facturare si informatiile firmei.
 •  Adresa de e-mail
 •  Adresa IP
 • Modulele pe care le utilizam pot colecta de asemenea informatii personale.
 •  Informatii personale provenite de la terte parti – de exemplu, de la retelele sociale

Toate informatiile sunt procesate conform legilor in vigoare si in legatura cu relatiile contractuale agreate prin intermediul unui contract sau in urma consimtamantului dvs.

 

 1. Stocarea informatiilor personale

Stocam informatiile dvs personale până la executarea contractului, până la retragerea consimțământului persoanei vizate sau datele vor fi șterse automat după 5 ani, după caz.

Datele sunt gestionate de către operatorul de date pentru perioada de limitare generală, adică 5 ani, în timp ce datele de facturare (nume, adresă) sunt gestionate de către controlorul de date timp de 8 ani. 

In anumite situații speciale, daca este cerut de reglementarile legale sau de relatii contractuale reale, vom pastra informatiile pentru o perioada mai indelungata, cu exceptia cazurilor interzise de lege.

 

 1. Procesarea informatiilor personale

Procesam informatiilor dvs personale, în urma consimtamantului dvs. pe care il puteti revoca in orice moment, pentru o multitudine de motive, cum ar fi:

 •  Functionarea magazinului online
 •  In scopuri de marketing, pentru urmarirea si analiza activității dvs pe site
 • Pentru prelucrarea comenzii, furnizarea produselor si serviciilor dorite;
 • Facturare:
 • Respectarea obligației contabile;
 • Identificarea și contactul cu persoana vizată în calitate de cumpărător;
 • Pentru evaluarea produselor și serviciilor pe care vi le furnizăm;
 • Pentru a vă oferi acces la funcționalitațile site-ului în calitate de utilizator înregistrat;
 • Pentru a vă transmite oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing privind activitatea noastră dar numai în cazul în care v-ati exprimat acordul în acest sens.
 • Transmitere newsletter:

 

 1. Partajarea informatiilor personale

Partajam informatiile dvs personale cu:

 • Terte parti cu care avem incheiat un contract de parteneriat;
 • Procesatorul de plăți online și cu platformă on-line pentru facilitarea și gestionarea plăților în scopul procesării tranzacțiilor financiare, securității tranzacțiilor și monitorizării tranzacțiilor. Procesatorul de plăți online primește de la ADEMARY CONSULTING S.R.L. datele dumneavoastră cu caracter personal colectate de către noi (nume, prenume, adresă de email, telefon, adresa de livrare, detalii despre comandă) în scopul autorizării plății și efectuării analizelor de risc cu scopul diminuării fraudei pentru protejarea atât a deținătorului cardului cât și a comerciantului însă, pe parcursul procesării plății, se  colectatează și alte date cu caracter personal în același scopul al autorizării și securității plății (datele de pe cardul de plată, numărul de telefon, adresa IP, adresele de facturare și de livrare, detalii despre dispozitivul utilizat și locația). ADEMARY CONSULTING S.R.L. nu stochează niciun fel de date privitoare la tranzacțiile efectuate online și nu își asumă responsabilitatea pentru anumite erori sau atacuri cibernetice privind instrumentele de plată folosite de dvs.

 Procesatorul de date și orice persoană care acționează sub controlul controlorului de date sau al prelucrătorului de date pot accesa datele numai în conformitate cu instrucțiunile firmei, cu excepția cazului în care legislația UE sau a statului membru solicită altfel. Procesatorul de date nu ia o decizie independentă, are dreptul să acționeze numai în conformitate cu contractul încheiat cu controlorul de date și cu instrucțiunile primite. Controlorul de date monitorizează activitatea procesatorului de date. Procesatorul de date are dreptul de a utiliza un procesor de date suplimentar numai cu acordul prealabil scris al controlorului de date.

 1. Cookie-uri

Colectăm date prin module cookie Cookie-urile utilizate se impart in mai multe categorii: pentru buna functionare a site-ului și Pentru analiza performantelor site-ului

Prin navigarea pe site sunteți de acord cu utilizarea lor. În unele cazuri, aceste fișiere pot conține, de asemenea, informații personale. Transferul acestor date către alte servere este controlat de browserul utilizat. Puteți dezactiva utilizarea acestor fișiere în acel browser, dar nu îl recomandăm, deoarece puteți limita în mod semnificativ funcționalitatea site-ului. 

 

 1. Drepturile utilizatorului

In conformitate cu reglamentarile privind protectia datelor personale GDPR aveti anumite drepturi. Aveti următoarele drepturi:

 1. a) Dreptul de retragere a consimțământului exprimat;
 2. b) Dreptul la informare;
 3. c) Dreptul de acces;
 4. d) Dreptul la rectificare;
 5. e) Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal („dreptul de a fi uitat”);
 6. f) Dreptul la restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal;
 7. g) Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal;
 8. h) Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal;
 9. j) Dreptul de a depune o plângere la Autoritate;
 10. k) Dreptul de a vă  adresa justiției.

Persoana vizată are dreptul să restricționeze gestionarea datelor la solicitarea firmei, dacă se îndeplinește oricare dintre următoarele:

 1. a) persoana vizată contestă acuratețea datelor cu caracter personal, caz în care restricția se aplică perioadei de timp care permite firma să verifice acuratețea datelor cu caracter personal;

(b) prelucrarea este ilegală și persoana vizată se opune ștergerii datelor și, în schimb, solicită restricționarea utilizării acestora;

(c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării datelor, dar persoana vizată le solicită pentru a formula, a aplica sau a proteja revendicările legale; 

(d) persoana vizată s-a opus prelucrării; în acest caz, restricția se aplică atât timp cât se stabilește dacă motivele legitime ale operatorului au prioritate asupra motivelor legitime ale persoanei vizate.

În cazul în care prelucrarea este supusă unei restricții pe baza celor de mai sus, aceste date cu caracter personal, cu excepția stocării, sunt supuse acordului persoanei vizate sau depunerii, executării sau protejării revendicărilor legale poate fi tratat. Operatorul de date informează persoana vizată, la cererea căreia prelucrarea datelor a fost restricționată, înainte de ridicarea restricției de prelucrare a datelor.

Daca doriti sa inaintati o reclamatie referitoare la informatiile dvs personale, aveti dreptul de a va adresa cu o solicitare catre Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Pentru a uza de oricare dintre drepturile dvs, va rugam sa trimiteti o solicitate scrisa catre adresa noastra de e-mail de contact.

 

Firma își rezervă dreptul de a modifica regulamentul de gestionare a datelor în orice moment, dacă consideră că este necesar sau dacă modificarea este solicitată printr-o modificare a legislației. Dacă persoana vizată nu este de acord cu modificările, acesta poate notifica în scris Furnizorului de servicii în termen de 8 zile de la aflarea acestei modificări. În acest caz, Furnizorul de servicii este obligat să șteargă datele cu caracter personal ale persoanei vizate, cu excepția cazului în care ștergerea datelor nu este posibilă prin îndeplinirea unei obligații legale.

 Dacă persoana vizată nu se opune modificării în termenul de mai sus după ce a luat cunoștință de aceasta, noile reguli de protecție a datelor se vor aplica datelor personale ale persoanei vizate.

 1. Baza legală

Prezenta politică a fost elaborată în conformitate cu legislația României şi a Uniunii Europene, în special cu următoarele documente prevăzute în mod limitativ:

LEGISLAȚIE INTERNĂ

 • Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 • Legea nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare.
 •  LegEa nr. 365/2002 privind comerțul electronic, cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea nr. 102 din 3 mai 2005. Republicata, privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările și completările ulterioare.

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

 • Regulamentul (UE) 2016/679 (27 aprilie 2016) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările și completările ulterioare;
 • Directiva 95/46/CE din 1995 a Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare
 • Decizia 2008/633/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind accesul la Sistemul de Informații privind vizele (VIS) în vederea consultării de către autoritățile desemnate ale statelor membre și de către Europol în scopul prevenirii, depistării și cercetării infracțiunilor de terorism şi a altor infracțiuni grave, cu modificările și completările ulterioare.
 • orice altă lege locală și/sau națională privind protecția datelor cu caracter personal ce se aplică pe teritoriul României.

RECOMANDĂRI

 • Recomandarea 2009/387/CE din 12 mai 2009 privind aplicarea principiilor de respectare a vieții private și protecție a datelor în aplicațiile bazate pe identificarea prin radiofrecvență, cu modificările și completările ulterioare.

 

 1. Contactati-ne

Pe pagina noastra de contact si pe site-ul nostru sunt publicate denumirea companiei, adresa postala, adresa de e-mail si telefonul de contact. Detaliile de contact ale persoanei responsabile cu protectia datelor personale se vor furniza in urma unei cereri exprese.

Daca nu sunteti de acord cu acesti termeni, nu veti putea folosi in intregime site-ul nostru si nu ar mai trebui sa il accesati in viitor.

Toate litigiile cu privire la gestionarea și / sau prelucrarea datelor cu caracter personal se vor soluționa pe cale amiabilă, iar când soluționarea amiabilă a eșuat, litigiile se vor soluționa prin intermediul instanțelor judecătorești de la sediul societății ADEMARY CONSULTING S.R.L..

 

 Comunicările scrise vor fi făcute pe adresa de e-mail office@beautysmart.ro sau prin poștă la adresa Sat Sîntandrei, Comuna Sîntandrei, Nr. 548, Județ Bihor

Pentru cumpărături sigure
Plăți securizate prin BT!

© Beauty Smart 2024. Toate drepturile rezervate. In colaborare cu Perfect Pixel & PWP